Oslos mest kjente hotell oppfyller et av verdens strengeste miljøkrav. Grand Hotel Oslo by Scandic ble tildelt den offisielle nordiske miljøsertifiseringen Svanemerket i november 2019. Kravene blir strammet inn med jevne mellomrom, og ble sist oppdatert i 2013.


– Svanemerket stiller verdens strengeste miljøkrav til hoteller. Det forplikter oss til noen veldig tøffe tiltak, samtidig som det gir oss noe å strekke oss etter. Derfor er vi ekstra stolte over at vi har nådd kravene. Nå ser vi frem til å fortsette arbeidet med å tilby gjestene våre et mest mulig miljøvennlig produkt, sier Toril Flåskjer, hotelldirektør på Grand Hotel Oslo. Å redusere miljøavtrykket til det over 145 år gamle hotellet bød på flere utfordringer og ikke minst hardt arbeid.


Våre tiltak

Svanemerket stiller strenge, objektive krav til hoteller på en rekke områder, som blant annet vannforbruk, energiforbruk, kjemikaliebruk og bruk av engangsartikler. For å redusere utslippene, har hotellet kuttet ned på engangsprodukter og plastemballasje. En rekke produkter, som servietter og trykksaker, er byttet ut med svanemerkede alternativer, og hotellet har skiftet til vaskemidler med mindre miljøgifter. Grand Hotel Oslo har også innført sortering av avfall i konferanseavdelingen og fra gjesterom, og har oppdatert alle menyene med flere vegetariske og økologiske valg.