Oslos mest kjente hotell oppfyller et av verdens strengeste miljøkrav. Grand Hotel Oslo by Scandic ble tildelt den offisielle nordiske miljøsertifiseringen Svanemerket i november 2019. Å redusere miljøavtrykket til det snart 150 år gamle hotellet, byr på flere utfordringer og ikke minst hardt arbeid. Kravene blir strammet inn og oppdatert med jevne mellomrom. 


– Svanemerket stiller verdens strengeste miljøkrav til hoteller. Det forplikter oss til noen veldig tøffe tiltak, samtidig som det gir oss noe å strekke oss etter. Derfor er vi ekstra stolte over at vi har nådd kravene. Nå ser vi frem til å fortsette arbeidet med å tilby gjestene våre et mest mulig miljøvennlig produkt, sier Toril Flåskjer, hotelldirektør på Grand Hotel Oslo. 


Tiltak ved hotellet

Som et svanemerket hotell, jobber Grand Hotel Oslo bredt med å redusere hotellets samlede miljøbelastning. Svanemerket stiller strenge, objektive krav til hoteller på en rekke områder, som blant annet vannforbruk, energiforbruk, kjemikaliebruk og bruk av engangsartikler. Her er bare noen eksempler på hotellets tiltak:


  • Hotellet har kuttet ned på engangsprodukter og plastemballasje.
  • En rekke produkter, som servietter og trykksaker, er byttet ut med svanemerkede alternativer.
  • Hotellet benytter vaskemidler med mindre miljøgifter.
  • Det sorteres avfall i konferanseavdelingen og fra gjesterom.
  • Hotellets menyer har flere vegetariske og økologiske valg.  


Les mer om Svanemerket og se samtlige krav til hotell- og overnattingssteder på Svanemerket.no


Grand Hotel Oslo by Scandic mottok Svanemerket for første gang i november 2019, og har resertifisert seg hvert år etter dette.