Gode råd for en vellykket konferanse

Det er viktig at deltagernes forventninger innfris. Husk at dette setter like store krav til invitasjonen og forhåndspublisiteten som selve arrangementet.

  • Lag et program som ikke er for tettpakket, det er grenser for hvor mye den menneskelige hjerne kan absorbere innenfor et begrenset tidsrom.
  • Hvis mulig, bør du få foredragsholderne til å benytte forskjellige presentasjonsformer. Det skaper variasjon og øker oppmerksomheten blant tilhørerne.
  • Det er viktig at foredragsholderne har presentasjonsmateriale som er godt synbart. Viktig å tenke på er blant annet antall deltagere, rommets størrelse og presentasjonsform. Det er også viktig hvordan materiellet utarbeides med hensyn til fargebruk, kontraster etc.
  • Sørg for at deltagerne får tilstrekkelig tid til å diskutere og snakke sammen. Gjennom å utveksle meninger og opplevelser med hverandre, forankres budskapet bedre hos den enkelte.
  • Lag felles "vrimle-aktiviteter" hvor deltagerne kan strekke på bena uten å miste fokus. Det er utrolig krevende å være fokusert gjennom en hel dag som passiv tilhører, spesielt etter lunsj.
  • By på noe uventet, gjerne et humoristisk eller kunstnerisk innslag.
  • Ha alltid en person fra arrangøren tilstede som kan svare på "alt", og sørg for å opplyse alle deltagere om hvem denne personen er.

Konferansestart/Gjennomføring
Konferansens start er på mange måter et sannhetens øyeblikk. Det er da arrangørens lange forberedelser og nitidige planlegging kuliminerer i et arrangement som ofte gjennomføres på to eller tre dager. De første timene er helt avgjørende for deltagernes innstilling til arrangementet. Klarer du å fange deltagernes oppmerksomhet og engasjement, da har du lykkes!

Vår beste pris får du alltid her

ROMRESERVASJON

+47 23 21 22 00

Bestill i forkant – rabatt!

Bestill 14 dager i forveien - Spar 15 %

Les mer

Afternoon Tea i Palmen

Les mer

Sommeren på Grand - Spar opptil 25 %

Les mer